Dobrodošli

U ime Udruženja pedijatara Srbije i njenih članova, pozivamo Vas da nam se pridružite na Prvom srpskom kongresu o šećernoj bolesti kod dece

koji će se održati od 20 do 22. aprila 2017. u Aranđelovcu.

Domaćin kongresa, Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Bukovička banja” u Aranđelovcu, jedina je ustanova u Srbiji specijalizovana za

produženo lečenje, edukaciju i rehabilitaciju dece koja boluju od dijabetesa.

Pridružite nam se i budite deo skupa usmerenog na unapređenje zdravstvenog stanja kod dece.

Radujemo se što ćemo se videti u Aranđelovcu!

PRVI SRPSKI KONGRES O ŠEĆERNOJ BOLESTI KOD DECE

Ovde možete preuzeti ZVANIČNI PROGRAM KONGRESA.

PRIJAVA UČEŠĆA

Prijava učešća i smeštaja vrši se popunjavanjem elektronske prijave koja se nalazi na internet stranici izvršnog organizatora

EASY TRAVEL & EVENTS Niš

Po prijemu prijave izvršni organizator će ispostaviti predračun sa rokom za uplatu.

ROK ZA PRIJAVU

 10. april 2017. godine

AKREDITACIJA

Akreditacija Prvog srpskog kongresa o šećernoj bolesti kod dece sa međunarodnim učešćem „BUKOVIĈKA BANJA 2017.“

DOKUMENT

MESTO I VREME ODRŽAVANJA

Aranđelovac, Kongresni centar Aranđelovac
20 – 22. april 2017. godine

CILJNA GRUPA

 • Lekari
 • Farmaceuti
 • Biohemičari
 • Medicinske sestre
 • Zdravstveni radnici
 • Nutricionisti

IZLOŽBA

U toku kongresa biće održana prateća izložba u holu ispred kongresnih sala. Proizvođači lekova, laboratorijske i druge opreme izložiće svoje najnovije proizvode. Detaljnije informacije o mogućnostima i uslovima učešća na izložbi ili pratećem kongresnom programu u vidu Marketinškog programa mogu se dobiti kod izvršnog organizatora Kongresa.

PLAĆENA KOTIZACIJA

Pozivamo sve pedijatre i lekare učesnike Prvog srpskog kongresa o šećernoj bolesti kod dece da se prijave na konkurs za dobijanje plaćene kotizacije od Udruženja pedijatara Srbije.

DETALJI KONKURSA

OBLICI RADA

 • Predavanja u sesijama
 • Radionice
 • Usmena saopštenja
 • Posterske prezentacije
 • Prateći program

ROK ZA SLANJE RADOVA

05. april 2017. godine
Pogledajte uputstvo za pisanje i slanje sažetaka.

KOTIZACIJA

Rana - do 15.04.2017. 10.000,00
Kasna - posle 15.04.2017. 12.000,00
Na licu mesta 15.000,00

SMEŠTAJ UČESNIKA

Turistički objekti u Aranđelovcu koje rezerviše Izvršni organizator Kongresa Easy Travel & Events Niš.

TEHNIČKE MOGUĆNOSTI

U kongresnim salama omogućeni su tehnički uslovi za prezentacije. Prezentacije pripremiti u programu MS Power Point i doneti na CD-u, USB memoriji ili sopstvenom notebook računaru.

SPONZORI

Generalni sponzor Kongresa

Roche & ADOC

Zlatni sponzor

Sanofi

Kongres pomogli

EPSILON
MERCK
SALVUS
ABBOTT
MEDINIC BAYER
SANDOZ
AMICUS
Klinika Miloš

SASTAV ODBORA KONGRESA

POČASNI ODBOR:

Dr sci. med. Zlatibor Lončar, Ministar zdravlja u Vladi republike Srbije,

Akademik Radoje Čolović, Predsednik Srpskog lekarskog društva,

Akademik Nebojša M. Lalić, Dekan Medicinskog fakulteta Beograd,

Predsednik Republičke stručne komisije za šećernu bolest,

Prof. dr Nedeljko Radlović, Predsednik Pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva,

Prof. dr Miloš Banićević,

Prof. dr Dragan Zdravković, Akademija Srpskog lekarskog društva,

Prof. dr Svetislav Necić,

Prof. dr Jovan Vlaški, Udruženje pedijatara Srbije

Bojan Radović, predsednik Opštine Aranđelovac

Dr Slobodan Prodanović, Direktor Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Bukovička banja“ Aranđelovac

 

NAUČNI ODBOR:

Prof. dr Saša Živić, predsednik

Prof. dr Silvija Sajić,

Prof.dr Dragan Katanić,

Doc. dr Vera Zdravković,

Doc. dr Slavica Marković,

Dr sci. med. Tatjana Milenković, NS

Dr sci. med. Sandra Stanković,

Dr sci. med. Ivana Vorgučin,

Dr sci. med. Maja Ješić,

Dr sci. med. Nevena Folić,

Dr sci. med. Rade Vuković.

 

ORGANIZACIONI ODBOR:

Prim. dr Milanko Čukanović, predsednik

Prof. dr Radovan Bogdanović,

Prof. dr Saša Živić,

Dr sci. med. Sandra Stanković

Dr Jasmina Stepković,

Dr Mirjana Tolić

Mirjana Simić, ms.

CENOVNIK

promo usluga

UPUTSTVO

za pisanje sažetaka

PRIJAVNI LIST

elektronska prijava

IZVRŠNI ORGANIZATOR KONGRESA